Mazl Expo

home   info   prijslijst   projekten   contact

 

Verhuurvoorwaarden

1. De huurovereenkomst wordt van kracht op het moment dat kopie offerte ondertekend is ontvangen.

2. Bij grote afstanden tussen verhuurder en huurder is een minimum afname verplicht.

3. Betaling dient contant bij aflevering van de wanden plaats te vinden, doch mag ook op rekening, mits het bedrag binnen is bij aanvang huur.

4. Zijn er bij het brengen / plaatsen en halen parkeervergunningen / ontheffingen nodig, dan dienen deze uitsluitend door de opdrachtgever te worden geregeld. Eventuele parkeergelden zijn tevens voor rekening van de opdrachtgever. Bij sprake van vergunningen dienen deze tevens van te voren zijn gemeld.

5. Bij gladheid, sneeuw of storm kunnen wij besluiten wegens veiligheids overwegingen niet / of op een later tijdstip te vervoeren. Indien de verhuurder niet of te laat levert kan de huurder hem nimmer aansprakelijk stellen.

6. Het verhuurde goed dient de huurder zorgvuldig mee om te gaan. Het is niet toegestaan om deze zonder toestemming te verplaatsen of te demonteren. Het is tevens niet toegestaan op de wanden te plakken, timmeren of te schroeven.

7. Eventuele reinigings / herschilderkosten komen voor rekening van de huurder.

8. Expositiewanden welke verloren gaan of vermist raken als mede door breuk en beschadiging, worden in rekening gebracht.

9. Bij vermissing / beschadiging van de ophangsystemen worden bij het ophalen van de wanden de kosten direkt contant verrekend, t.w. complete ophangset 10 euro, ophanghaakje 2 euro, draad 2 euro, zipper 6 euro.

10. Alle geschillen van welke aard ook, tussen ons en onze cliŽnt, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Leeuwarden.

11. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens!

Gegevens die u ons verstrekt voor het doen van een bestelling, dus de naam-, adres-, woonplaats- en betalingsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden.

Mocht u vragen hebben over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u contact met ons opnemen, zie de contactpagina.

Periodiek zullen de gegevens worden geschoond en oude gegevens worden verwijderd.

Voor zover uw klanteninformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.